Het bestuur van de Johan Kaart Prijs bestaat momenteel uit:

Edwin van Balken (voorzitter)

Matthijs Bongertman (penningmeester)

Lex Passchier