Welkom

Large 39fa00ee

De jury van de Johan Kaart Prijs kent jaarlijks een prijs toe aan een persoon die in dat jaar een opmerkelijke prestatie op het gebied van theateramusement heeft geleverd.

Het staat de jury ook vrij een prijswinnaar aan te wijzen die zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van de blijspelkunst of het theateramusement. 

De Johan Kaart Prijs wordt uitgereikt sinds 1975.